STYRETS SAMMENSETNING:
Leder : Erling Rønning
 93419653
Nestleder: Hilde Børsting
 98800047
Kasserer: Linda Leer
 97718953
Sekretær: Mette Rosshaug 91657211
Noteforvalter: Geir Kroknes 46636030
Varamedlem:
 Harry Simonsen
 92030481



Levert av  
mangadexmangadex