STYRETS SAMMENSETNING:
 Leder : Tove Aune 91645920
 Nestleder: Rolf Ellefsen
 41666179
 Kasserer: Tove Skjervoldsmo 91338705
 Sekretær: Tove Tung 91657211
 Noteforvalter: Joar Nilssen 98408978
 Styremedlem: Ivar Haugnes
 93498880
  Rigmor Sumstad
 92602364
  Rolf Einar Johnsen
 95901048
Levert av