STYRETS SAMMENSETNING:
 Leder : Rolf Ellefsen
 41666179
 Nestleder: Ivar Haugnes
 93498880
 Kasserer: Anne Anderssen Kroknes 90603256
 Sekretær: Tove Tung 91657211
 Noteforvalter: Joar Nilssen 98408978
 Styremedlem: Rigmor Sumstad
 92602364
  Mette Rosshaug
 48074015
  Gunder Danielsen
 90215407Levert av