STYRETS SAMMENSETNING:

Leder : Linda Leer  97718953

Nestleder: Hilde Børsting 98800047

Kasserer: May-Britt Tøndelstrand  92030128

Sekretær: Mette Rosshaug  48074015

Noteforvalter: Trine Sørum  45882127


Varamedlem: Jorun Olsen           90839058
PR-komitè :

Monica Jensen, Ruth Holst, Bjørn Erik Stensaas + sekretær

Fra 2025 reduseres komitèen med 1 personTur-komitè :

Turid Dahl, Sissel Svendgård, Torill Rønning + styreleder

Fra 2025 reduseres komitèen med 1 person


Musikk-utvalg :

Alt: Torill Rønning Vara: Unni Helgesen
Sopran: Trine Sørum Vara: Merete Sand/Bodil Nordsteien
Tenor: Øivind Haugen Vara: Erling Rønning
Bass: Kåre Storvik Vara: Joar Nilssen

Noteforvalter går inn som medlem i den stemmegruppen
denne tilhører.


Telle-komitè :

Joar Nilssen, Eli Ryeng, Bodil Nordsteien + nestleder

Fra 2025 reduseres komitèen med 1 personWEB-redaktør :

Joar Nilssen


Revisor :

Per Kristian Rosmo


Valg-komitè :

Rigmor Sumstad, Liv Rannei Aasen, Tove Skjervoldsmo
90839058
90839058
90839058

Levert av  
mangadexmangadex