STYRETS SAMMENSETNING:
Leder : Erling Rønning
 93419653
Nestleder: Hilde Børsting
 98800047
Kasserer: Linda Leer
 97718953
Sekretær: Mette Rosshaug 48074015
Noteforvalter: Trine Sørum 45882127
Varamedlem:
 Harry Simonsen
 92030481Levert av  
mangadexmangadex