HISTORIKK OM FOSENLAGETS SANGKOR 

Fosenlagets Sangkor ble stiftet 20. november 1930 etter forslag fra formannen i bygdelaget Fosenlaget, og er også i dag en "avdeling" av Fosenlaget.


Korets første formann var Johannes Stjern, og den første dirigent var Arne Aune. Fordelingen av stemmer var slik: 10 sopraner, 1 alt, 2 tenorer og 1 bass. Medlemmene hadde sine røtter på Fosen. I dag består koret av medlemmer både fra Fosen og fra andre kanter av landet. Koret holder til i Trondheim og har ca. 45 aktive medlemmer.
Koret var tilsluttet Bygdelagenes Korforbund i periodene 1932 -1953 og 1955 -1972. Da meldte vi oss direkte inn i Norges Landssangerforbund. Fra 1980 sto vi tilsluttet Trondhjems Sangerforbund, inntil forbundet ble besluttet nedlagt i 1995 . Fra 1996 har koret vært tilsluttet OGSF, senere endret til Norges Korforbund Sør-Trøndelag.
Koret har sine egne  lover, men er i økonomiske anliggender til en viss grad underlagt Fosenlaget, som også støtter koret med driftsmidler.
Vårt repertoar bestemmes av dirigent i samarbeid med musikkutvalget, som velges blant alle stemmegrupper i koret. Repertoaret har vært meget variert fra større kirkeverk som Händels "Messias", verker av Brahms og operetteaftener.
Fosenlagets Sangkor har turnert i USA, holdt konserter i London, Budapest og Tallinn samt flere ganger i Sverige. For øvrig har vi deltatt på Landssangerstevner og i Midt-Norsk korkonkurranse, som arrangeres i Trondheim.

Levert av