Navn på arrangement:

Oppgavene fordeles internt, sett gjerne inn navn på den ansvarlige bak X

 

*)Arrangementskomitéen har ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementer og andre tiltak.

Ansvars- og arbeidsdeling ved arrangementer i regi av Fosenlagets sangkor:

Styret

Musikk-utvalget

Aktuell arbeids-gruppe – (i samråd med Arrangements-komitéen ved behov*)

PR-komitéen

Informere om dato for arrangementer, sette i gang utvalg og komitéer

X

 

 

 

Utarbeide budsjett, fastsette billettpriser

X

 

 

 

Bestille lokale med nødvendig teknisk utstyr

X

 

 

 

Invitere gjester og gjestekor

X

 

 

 

Velge- og eventuelt bestille konferansier i samråd med arrangementskomitéen

X

 

 

 

Beslutte bruk av –og bestille eventuelle musikere eller andre aktører - i samråd med musikkutvalget

X

 

 

 

Bestemme antrekk

X

 

 

 

Kjøpe inn blomster til gjester og aktører

X

 

 

 

Avslutte arrangementet, overrekke gaver

X

 

 

 

Utforme plakat og reklamemateriell

 

 

 

X

Vurdere bruk av annonser i program

 

 

 

X

Skrive ut- og fordele reklamemateriell

 

 

 

X

Opprette facebook-arrangement, drive markedsføring

 

 

 

X

Bestemme repertoar og sette opp program, også for gjestekor. Layout, utskrift og eventuelt trykk- i samråd med PR-komitéen

 

X

 

 

Velge allsanger, lage tekster til PC og lerret, lede allsangen

 

X

 

 

Kjøpe inn kaffe og nødvendig rekvisita, som pynt, lys, engangskopper- og fat, servietter

 

 

X

 

Sette opp kakeliste med tilstrekkelig mengde

 

 

X

 

Hente nøkler til lokale, hvis behov

 

 

X

 

Sørge for dørvakter og brannvakter

 

 

X

 

Sjekke mikrofoner, piano, lerret m.v. i god tid

 

 

X

 

Klargjøre lokalet, sette opp bord og stoler, pynt

 

 

X

 

Dele ut program ved inngangen

 

 

X

 

Kontrollere- og selge billetter ved inngang

 

 

X

 

Gjennomføre kakesalg, som koke kaffe, sette opp kakebord, bestemme pris på kaffe og kaker

 

 

X

 

Skrive ut – henge opp plakater med VIPPS-nr

 

 

X

 

Sette opp gevinstliste og gjennomføre loddsalg

 

 

X

 

Ordne med vekslepenger og pengeskrin, telle opp kontanter og overlevere til kasserer

 

 

X

 

Rigge ned utstyr, rydde lokalet og levere tilbake nøkler

 

 

X

 

Telle opp inventar og oppdatere inventarliste før og etter arrangementet

 

 

X

 Levert av  
mangadexmangadex