Bilder fra utmerkelser - Årsfesten i Fosenlaget 2.mars 2019

Sissel Svendgård fikk NKST`s medalje for 20 år

Linda Leer fikk NKST`s medalje for 20 år

Erna Askim fikk NKST`s medalje for 20 år

Heidi Øvergård fikk 40-årsmedalje fra Norges Korforbund

Joar Nilssen fikk Fosenlagets Sangkors 25-årsmedalje (storkorset)


Levert av