FOSENLAGETS SANGKOR     
Fosenlagets Sangkor øver torsdager på
Blussuvoll skole kl.18.30
    

Hvis du har lyst til å synge sammen med oss,
ta kontakt via "Kontakt oss" - linken.
Levert av  
mangadexmangadex