**********

Fosenlagets Sangkor har startet opp med sangøvelser igjen.

Torsdager på Blussuvoll skole kl. 19

Hjertelig velkommen til gamle og nye sangere.

PS !  Vi følger vanlige smitteverntiltak rundt 
Covid-19 

    


Hvis du har lyst til å synge sammen med oss,

ta kontakt via "Kontakt Oss" - linken. 


Levert av  
mangadexmangadex