FOSENLAGETS SANGKOR  Fosenlagets Sangkor øver torsdager på
Blussuvoll skole kl.19.00
    

Hvis du har lyst til å synge sammen med oss,
ta kontakt via "Kontakt oss" - linken,
eller ring Tove på tlf. 91657211


Levert av  
mangadexmangadex