Fosenlagets Sangkor

har startet opp med sangøvelser igjen.

Torsdager på Blussuvoll skole kl. 19

Hjertelig velkommen til gamle og nye sangere !!

PS ! Vi følger strenge smitteverntiltak rundt 
Covid-19 


Hvis du har lyst til å synge sammen med en herlig,
energisk og inkluderende gjeng, ta kontakt via "Kontakt Oss" - linken.
 


Levert av