FOSENLAGETS SANGKOR  Fosenlagets Sangkor øver torsdager på
Blussuvoll skole kl.19.00
    

Hvis du har lyst til å synge sammen med oss,
ta kontakt via "Kontakt oss" - linken,
eller ring Erling på tlf. 934 19 653


Levert av  
mangadexmangadex