Fosenlagets Sangkor 90 år

Jubileumskomitèen for 90-årsjubilèet har nå opprettet en egen lukket FB-gruppe
for dette arrangementet. I forbindelse med det, er det også nå laget en Spond-gruppe
for de som heller vil bruke dette mediet.

På denne siden kan vi alle komme med forslag til for eksempel:
- navn på jubileumskonserten
- navn på jubileumsåret
- hva skal koret foreta seg i jubileumsåret


Levert av