Fosenlagets Sangkor 90 år


Jubileumskomitèen for 90-årsjubilèet har nå opprettet en egen lukket FB-gruppe
for dette arrangementet.

På denne siden kan vi alle komme med forslag til for eksempel:
- navn på jubileumskonserten
- navn på jubileumsåret
- hva skal koret foreta seg i jubileumsåret


Levert av