• Trygge korøvelser

    Korsang betyr mye for korsangere, publikum og lokalsamfunn. Med gode smitteverntiltak og riktig oppførsel fra kormedlemmene mener derfor at det er forsvarlig å starte opp med korøvelser. Det er imidlertid svært viktig at korsangerne er godt informert om hvordan de skal oppføre seg og at koret har gode rutiner for gjennomføring av øvelsene.

    Lag fin klang, men ikke klem!

    Det er fristende å ta hverandre i hånden og gi hverandre en klem når man møtes etter ferien. Det må dere ikke gjøre! Syng sammen med riktig avstand, men unngå håndhilsing, klemming og berøring av de samme flatene. Vi anbefaler også å unngå servering på korøvelsene. Klemming, håndhilsing og spising av samme fat er mye mer risikabelt enn å synge sammen.

    Avstand

    Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (se henvisning til veilederen på Helsedirektoratets nettsider). Grensen på 50 deltakere på korøvelser er nå fjernet, men det anbefales at korsangerne har samme plass under hele øvelsen slik at man er i nærkontant med så få som mulig. Minstekravet for avstanden mellom hver sanger må være 1 meter, men vi anbefaler at det 1,5 meter til siden og 2 meter foran/bak til neste sanger.


Levert av  
mangadexmangadex